Zespół
Do naszego Stowarzyszenia należy 25 osób, zdecydowana większość to kobiety, w tym  blisko 40 % z nich ma orzeczenie o niepełnosprawności.
We władzach Stowarzyszenia (Zarząd i Komisja Rewizyjna) zasiada siedem kobiet.
Zarząd i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Inicjatyw Kobiecych
 
Zarząd Stowarzyszenia:
 
Anna Góral, Prezeska Stowarzyszenia    
Anna Góral,
Prezeska Stowarzyszenia

Beata Świniarska,
Wiceprezeska Stowarzyszenia

 
   

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna:

– Elena Kaczarek

– Beata Wiązowska

–