Zespół
Do naszego Stowarzyszenia należy 25 osób, zdecydowana większość to kobiety, w tym  blisko 40 % z nich ma orzeczenie o niepełnosprawności.
We władzach Stowarzyszenia (Zarząd i Komisja Rewizyjna) zasiada siedem kobiet.
Zarząd i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Inicjatyw Kobiecych
Zarząd Stowarzyszenia:
Anna Góral, Prezeska Stowarzyszenia
Anna Góral,
Prezeska Stowarzyszenia

Beata Świniarska,
Wiceprezeska Stowarzyszenia

Anna Żołędziowska, sekretarka Stowarzyszenia

Anna Żołędziowska,
sekretarka Stowarzyszenia

Anna Perzyńska
Członkini Zarządu

 

 

Komisja Rewizyjna:

– Marta Łobodzińska

– Elena Kaczmarek

– Natalia Odzijewicz