Jesteśmy kobietami z INICJATYWĄ, to ona nas połączyła. Dlatego nasza organizacja nosi nazwę Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych. Różni nas doświadczenie, sprawność fizyczna,zawód, wiek, pasje i umiejętności.

Działamy jednak razem jako KOBIETY i jako zespół!

I uważamy, że nasza różnorodność jest naszą siłą.
Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia odbyło się w styczniu 2012,  rejestracja w KRS została zakończona w maju 2012. Ostatnio w naszej organizacji pojawiły się nowe osoby, także we władzach. Wniosły inne spojrzenie i zapał do pracy.

Obszary naszych działań:

1. AKTYWIZUJEMY

  • jeśli szukasz pracy i chcesz zdobyć nowe kwalifikacje;
  • jeśli szukasz również swojego satysfakcjonującego miejsca w środowisku i społeczeństwie

– aktywizujemy  do działania;

2. PRZECIWDZIAŁAMY

  • jeśli uprzedzenia i stereotypy utrudniają Ci życie;
  • jeśli czujesz, że społeczny wizerunek kobiet, zwłaszcza niepełnosprawnych, jest nieprawdziwy i trzeba go zmienić

– przeciwdziałamy uprzedzeniom;

3. WALCZYMY

  • jeśli odczułaś dyskryminację w pracy lub w domu z powodu bycia kobietą; jeśli chcesz
  • znać swoje prawa i jasno domagać się ich przestrzegania

– walczymy wspólnie o nasze prawa;

4. WSPIERAMY

  • jeśli czujesz się osamotniona, trudno Ci się odnaleźć w życiu i najbliższym otoczeniu;
  • jeśli jesteś niepełnosprawna i trudno Ci ten fakt zaakceptować; jeśli czujesz się
  • wykluczona i pomijana

– wspieramy Cię, bo razem jesteśmy silniejsze!