Federacja Kółeczkowa to otwarty ruch stworzony przez Fundacje, Stowarzyszenia i Mieszkańców Warszawy, którym bliska jest idea uniwersalnego projektowania miasta. Nazwa wywodzi się od sposobu poruszania się osób, które czują się częściowo wykluczone z prawa do swobodnego korzystania z przestrzeni miejskiej. Kółka łączą osoby z niepełnosprawnością poruszające się na wózkach, rodziców/opiekunów przewożących dzieci w wózkach, osoby starsze oraz rowerzystów.