Zgodnie z uchwałą Zarządu od 1 stycznia 2016 roku ulega zmianie wysokość składek członkowskich.

  • Składka roczna wynosić będzie 135 złotych – płatna do 30 stycznia 2016 roku (uprawnia do zniżki 50% na kursach językowych).
  • Składka półroczna wynosić będzie 70 złotych za pół roku, (uprawnia do zniżki 20% na kursach językowych):

I rata płatna do 30 stycznia 2016 roku
II rata płatna do 15 lipca 2016 roku

  • Składka kwartalna wynosić będzie 37 złotych za trzy miesiące,

     I rata płatna do 30 stycznia 2016 roku
     II rata
płatna do 15 kwietnia 2016 roku
     III rata
płatna do 15 lipca 2016 roku
     IV rata
płatna do 15 października 2016 roku

  • Składka miesięczna wynosić będzie 15 złotych za miesiąc- płatna do 15 każdego miesiąca.

Członkowskie składki oraz darowizny na cele statutowe można wpłacać na nasze konto
w Idea Bank Nr rachunku: 19 1950 0001 2006 0418 7835 0002

Współpraca z SIK

Współpracujemy z organizacjami i instytucjami: Fundacją Wspierania Kobiet i Rodzin ORIGO, Spółdzielnią Socjalną WOLA, Fundacją Machina Fotografika, Fundacją MaMa, Fundacją Feminoteka, Fundacją Centrum Praw Osób Niepełnosprawnych,, Wydawnictwem Naukowym Semper, Fundacją Klamra, Centrum Społecznym Paca.

Działaj z nami – razem możemy więcej!

Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych jest otwarte na współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz przedstawicielami świata biznesu, którzy działają na rzecz kobiet i dla których sprawy kobiet nie są obojętne.
Nasze doświadczenie, zaangażowanie oraz pasja w realizacji działań dla kobiet potrzebujących wsparcia, to czasem za mało. Do urzeczywistnienia naszych celów statutowych oraz projektów, które mają na celu poprawę jakości życia kobiet, będących w trudnej sytuacji życiowej, potrzebujemy także środków finansowych.

Jeśli jesteś zainteresowana/y współpracą – skontaktuj się z nami!

e: stowarzyszenie@inicjatywakobiet.org