Kontakt z nami: zapraszamy do kontaktu za pomocą strony internetowej, e-maili oraz Facebooka.
Nasza strona www :

www.inicjatywakobiet.org

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: zarzad@inicjatywakobiet.org

 

 

Rekrutacja na kursy i warsztaty:
e-mail: rekrutacja@inicjatywakobiet.org

 

 

Doradztwo zawodowe i prawne:
e-mail: doradztwo@inicjatywakobiet.org

 

 

Zapraszamy także do naszej strony na Facebooku:

https://www.facebook.com/StowarzyszenieInicjatywKobiecych