Lekcje o tolerancji i odwadze

Lekcje o tolerancji i odwadze pomagania innym w myśl idei Ireny Sendlerowej:
„Gdy ktoś tonie, to mu trzeba podać rękę.”
to projekt edukacyjny realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych w ramach obchodów Roku Ireny Sendlerowej, skierowany do uczniów i uczennic warszawskich szkół ponadpodstawowych.

 

  • Projekcja filmu dokumentalnego “W imię ich matek. Historia Ireny Sendlerowej” (Polska/USA 2010, 58 min.) irenasendlerowa.pl

Prawdziwa historia Ireny Sendlerowej (1910-2008) i grupy młodych Polek, które ryzykowały życie, aby ratować od zagłady żydowskie dzieci z getta w okupowanej przez nazistów Warszawie podczas II wojny światowej. Film otrzymał rekomendacje Ministerstwa Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka.

 

  • Zajęcia prowadzone przez edukatorów i edukatorki Stowarzyszenia Inicjatyw Kobiecych aktywizujące uczniów i uczennice metodą metaplanu, pracy w grupach, rozmowy nauczającej oraz dyskusji.

Projekt finansuje m.st. Warszawa.logo_biale_finansowanie

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych to organizacja pozarządowa założona w 2012 roku. Działa na rzecz praw kobiet. Zajmuje się aktywizacją społeczno-zawodową, w szczególności kobiet niepełnosprawnych i dyskryminowanych, poprzez organizowane kursy językowe, projekty edukacyjne i warsztaty. www.facebook.com/StowarzyszenieInicjatywKobiecych