Konkurs filmowy i fotograficzny

Przedłużamy termin nadsyłania prac: do 14 listopada włącznie.
Prześlij do dnia 10 listopada 2018 r.
– co najmniej 3 fotografie lub
– co najmniej 1 film (do 15 min)
związany z ideą wielokulturowosci i tolerancji Ireny Sendler we współczesnej Warszawie,

Prace prześlij na adres:
konkursirenasendler@gmail.com

(w załączniku lub w postaci linku do serwisu służącego do
przesyłu/współdzielnia plików, np. WeTransfer.com, dropbox.com itp., w przypadku prac o łącznej pojemności większej niż 10 MB, wpisując w temacie wiadomości „Konkurs Irena Sendler –
kategoria fotograficzna” lub „Konkurs Irena Sendler – kategoria filmowa”.)

Atrakcyjne nagrody!

Szczegóły konkursu oraz wymogi dotyczace prac w Regulaminie Konkursu.

Projekt został dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w warszawie, w ramach Programu “Patriotyzm Jutra”.