Przeznacz 1% na kobiety z niepełnosprawnością.

wpis w: Bez kategorii | 0
1_proc_sikStowarzyszenie od lutego  2015 roku ma status organizacji pożytku publicznego (OPP), co oznacza, że już w tym roku -2016 -możemy zbierać 1%.

Co ważne przekazując 1% z własnego PIT nie tracicie ani złotówki – rozdysponowujecie jedynie kwotę, którą i tak US musiałby przekazać na rzecz Skarbu Państwa.
Jak przekazać nam 1%? To niezwykle łatwe!
Wystarczy wpisać nasz KRS 0000422215 w swój PIT lub jeśli rozliczacie się on-line wybrać Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych z listy OPP.
Na co przeznaczymy 1%? Na organizacje bezpłatnych konsultacji prawnych i zawodowych dla kobiet oraz finansowanie kursów zawodowych dla kobiet z niepełnosprawnością, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.