Debata socjalna

Organizacja Wrzos, Federacja Mazowia oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych zapraszają 19 listopada przedstawicielki/li organizacji pozarządowych i instytucji oraz mieszkanki/mieszkańców Warszawy i okolic na debatę socjalną podsumowującą cykl konsultacji w ramach Regionalnej Platformy Społecznej – dotyczących usług społecznych i poradniczych.

10.00- 11.00 Stan rozwoju usług społecznych i poradniczych w województwie mazowieckim i udział organizacji obywatelskich (placówki dla osób starszych i niepełnosprawnych, usługi opiekuńcze i asystenckie, mieszkalnictwo, bezpłatne poradnictwo) – przedstawicielka Federacji Mazowia

11.15. – 12.15 Rola usług społecznych w debacie europejskiej i możliwe wsparcie z EFS – Cezary Miżejewski – prezes organizacji WRZOS

12.30 – 14.30 Jak działać na rzecz rozwoju usług społecznych w województwie mazowieckim – Agnieszka Deja – ekspertka Federacji Mazowia – jakie działania powinniśmy podejmować ? – jakiego wsparcia oczekują organizacje i obywatele – dyskusja z udziałem zebranych

14.30 – 15:00 Podsumowanie spotkania i poczęstunek

Debata odbędzie się w Spółdzielni Socjalnej WOLA przy ul. Smoczej 3 (Muranów, odcinek ulicy Smoczej pomiędzy ul. Nowolipki a ul. Nowolipie). Zapewniamy w trakcie spotkania poczęstunek oraz ciepłe i zimne napoje.

Kontakt do organizatorów oraz zapisy na spotkania przyjmujemy elektronicznie pod e-mailem: stowarzyszenie@inicjatywakobiet.org