Apel Koalicji na Rzecz Równych Szans do RPO ws. ustawy równościowej

wpis w: Aktualności | 0

Koalicja na Rzecz Równych Szans zwróciła się z apelem do RPO ws. wystąpienia przez ten organ do Trybunału Konstytucyjnego ws. zbadania zgodności przepisów ustawy z ustawą zasadniczą.
Koalicja podnosi, że ustawa, różnicując poziom ochrony przed dyskryminacją w zależności od przesłanki (cechy objętej ochroną prawną) jest sprzeczna z konstytucyjną zasadą niedyskryminacji i zasadą równości w prawie. Ogranicza także efektywny dostęp do takich praw jak prawo do sądu, prawo do własności, prawo do wykształcenia, prawo do świadczeń zdrowotnych oraz prawo dostępu do dóbr kultury

Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych- jako członek Koalicji –  jest sygnatariuszem Apelu.

 

Tekst apelu do RPO